Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Belsjøveien 17
1443, Drøbak
Norway

45415704

Damask Mjølner – Tors Hammer

Produkter

Damask Mjølner – Tors Hammer

IMG_6666.jpg
IMG_6666.jpg

Damask Mjølner – Tors Hammer

760.00

Føler du noen gang behovet for å komme nærmere de norrøne gudene? Frykt ikke!

Quantity:
Add To Cart

Smidd av gamle motosagkjeder, og det tilfeldige mønsteret kommer fra de ulike legeringene som kjedet består av.