Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Belsjøveien 17
1443, Drøbak
Norway

45415704

» Blogg

Ganske mye forskjellige ting. Til ymse regelmessige tider.

Eurekapartikler og deres hevn.

Rasmus Loen Steensgaard

Over land og sjø kunne en sang bli hørt, og slik oppsto den femte begynnelsen. Det faktum ingen tidligere hadde merket noe til begynnelse en til fire, har sine helt naturlige årsaker. For det første alle er døde. For det andre de er fremdeles døde. For det tredje, de døde snakker ikke så mye. Sangen kom fra ingen steder, og alle steder på en gang. Det var en ganske ubesluttsom sang som ikke viste helt hvor den var, hvor den skulle og hvilken tone som er høyere en C. Slik har alle sanger det i starten. Heldigvis så pleier det å gå over ganske fort. Med fort, så mener jeg i løpet av et par årtusen slik folk flest regner det. Da har jeg helt naturlig ekskludert etterkommerne etter Luise C'Klark, hulefolket som forbannet alt og alle, krøp ned i et hull og var virkelig bøttelei av at tiden gikk akkurat som den selv fant det for godt. De prøvde å bekjempe dette med å måle tiden i meter i forsøket på å ta den igjen, men etter 300 meter i loddrett fall ga de fleste opp. Det var forøvrig den første dagen Døden hadde Tyngdekraften med som læregutt. Som forøvrig forøvrig var rundt 9 måneder etter at Newton fant opp tyngdekraften, studerte den, lagde noen lover og så satte tyngdekraften løs i den store vide verden, i håp om at tyngdekraften skal vokse opp og lære alt den kan om ting som faller. Tidligere skjønner du, var det hele en ganske tilfeldig affære om du falt til døden eller ikke. Et viktig kriterium for å falle til døden er å faktisk anerkjenne at bakken er på vei oppover, og du er på vei nedover. Det har vært flere tilfeller av folk som har snublet, blitt distrahert. For eksempel av å få sola i øynene, se en blotter for første gang eller et tilfeldig slag av eurekapartikler. Det siste er spesielt uheldig da de fleste som blir truffet av eurekapartikler får en enormt god idé, tenker den nøye igjennom og når de har konkludert med at dette er direkte fenomenalt begynner de å se seg om etter to ting. En bar, kamerater å fortelle den til og en solid mengde alkohol for å lette på overføringen av kunnskap fra et sinn til et annet. Det er som regel denne bevegelsen med å se seg rundt etter bar, venner og øl som tiltrekker seg bakkens oppmerksomheten. Resultatet av å først falle noen hundre meter opp, etterfulgt av ca like mange hundre meter ned igjen, er kort sagt ganske spektakulært. De lærde er alle enige om at mange oppdagelser har gått tapt på dette vis. De pleier å sukke tung. Klø seg i skjeggvekst og ører. Grynte til hverandre om hvor uransakelige bakkens veier er. Si noen trøstende ord til pårørende, og samle inn penger fra veddemål angående hvor mange kvadratmeter vedkommende som tidligere falt opp, nå dekker av brosteinen.

Det finnes de som tilogmed har gjort en karriere ut av å bomme på bakken når de faller. Dette er riktig nok et utrolig prestisjetung yrket, drevet av mye byråkrati, papirarbeid, skjemaer, venting og andre ting som hører til en sivilisert sivilisasjon med respekt for seg selv. Disse bakkebommerne, som de heter, er høyt ettertraktet, opptrer sjeldent og kun for ubehagelig mye penger. Å måle noe som helst i "ubehagelig" er ofte ganske vrient, men når det kommer til penger, så menes det mer enn en gjennomsnittelig borger har plass til i lommene sine på vei til klessammenligningslokalet hver søndag. Eller kirken som folk flest kaller det. Nå om dagen kan du se opptredener av bakkebommetropper i alle de store byene, der Bakkebommerlauget har et filial. I ekstremt sjeldne tilfeller så er det tilogmed noen av bakkebommerne som overlever å nyse midt under forestillingen. I disse ekstremt sjeldne tilfellene blir vedkommende sporenstreks utvist av Bakkebommerlauget og sendt på dør. Ned en elv. Eller ned et stup om det ikke er noen elv i nærheten. De heldige få "bommerne" (betegnelsen bakkebommer er beskyttet og forbehold offisielle medlemmer av Bakkebommerlauget) som overlever kan bli observert sammen med omreisende sirkus. Der gjør de enklere, høyrisiko bragder normalt ansett for farlige for offisielle bakkebommere å drive med, og dermed ikke beskyttet under Bakkebommerlaugets opphavsrettslov. Blant annet stuper de fra ti meters høyder og ned i badekar.

Uansett, sangen ble fremdeles sunget, og forandringen frydet.